0938 067 286 - Thớt nhựa pp | pe trắng dùng trong chế biến thực phẩm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tấm nhựa đặc làm thớt kê hàng PP, PE dày 10mm - 100mm

Thớt nhựa tròn đặc chặt xương | chặt thịt | Thớt nhựa thực phẩm đường kính 390 - 500mm hàng luôn có sẵn

Sóng nhựa bít | sóng nhựa hở | khay nhựa | rổ nhựa